2012, മാർച്ച് 13, ചൊവ്വാഴ്ച

പണിമുടക്ക്


     പണിമുടക്ക്
യാതൊരു പ്രകൊപനവുമില്ലാതെ ഡാമില് 
മുങ്ങിക്കുളിച്ചതില്പ്രതിഷേധിച്ചെന്മൂക്ക് പണിമുടക്കി . 
ജാപ്പാനീസ് രീതിയിലാണവന്പണിമുടക്ക്.
 ഒന്നടയുമ്പോള്മറ്റേത് തുറക്കുന്നു .
തുറന്നവന്മാലിന്യം പുറന്തള്ളുന്നു .
 തുറക്കാത്തവന്മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു .
മൂക്കിന് പിന്തുണ നല്കിക്കൊണ്ടൊരു മുഖക്കുരു
മൂക്കിനു കീഴെ നിരാഹാരമിരിക്കുന്നു .
എന്തോ അത് വല്ലാതെ ചുവന്നുതുടുത്തിരിക്കുന്നു .
നെറ്റിയുടെ താപം കൂട്ടി ത്വക്കും അവസാന നോട്ടീസ് നല്കി.. . 
ഇനിയും കുളിച്ചാല്ദേശിയപണിമുടക്ക് . 
ഹൊ!!! വണ്ടി വന്നൊ??? ? ചേട്ടാ നിലവിളി ശബ്ദമിടു.........

2012, മാർച്ച് 10, ശനിയാഴ്‌ച

ഒഴുക്ക്

ഒഴുക്ക്
ജീവിതത്തിന്റ്റെ ഒഴുക്കിനെതിരെ 
നീന്തിയപ്പോഴാണ്.......
 ഞാന്‍ ഏറ്റവും നല്ല 
മുങ്ങല്‍ വിദഗ്ദനായത് .

 


നഗരം - ചുണ്ടുകളില്‍ ചായം തേച്ച് രാത്രികാമുകനെ 
കാത്തിരീക്കുന്ന വേശ്യയെപ്പോലെയാണ് ഓരോ നഗരവും .
 ആരെല്ലാമൊ വന്ന് പോകുന്നു ...
 ഒരു തിരിച്ചറിവു പോലുമില്ലാതെ .


 


അക്ഷരം - പിന്നോട്ട് വലിക്കുമ്പൊ മുന്നോട്ട് പായുന്ന 
പട്ടം പോലെയാണ് അക്ഷരങ്ങള്‍ .
എത്ര അടുത്തേക്ക് വലിച്ചാലും അടുത്ത് വരില്ല..
ലഭിക്കുമ്പോളൊ വികൃതവും.......
.

 ചെമ്പനീര്‍ പൂവ് 
ഇതാണെന്റ്റെ പ്രണയം...  
ഇതു സ്വീകരിച്ചെന്റ്റെ ഹൃദയത്തെ നിനക്കംഗീകരിക്കാം...
ഇതു തിരസ്കരിച്ച് നിനക്ക് നിന്റ്റെ ഹൃദയത്തെ എന്നില്‍ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കാം 
എന്നിരുന്നാലും നിനക്കായിതാ രക്തവര്‍ണമെന്‍ ചെമ്പനീര്‍പൂക്കള്‍...