2015, മേയ് 19, ചൊവ്വാഴ്ച

Random Thoughts 5

നന്ദി
ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു നഗ്നമാക്കിയ
കണിക്കോന്നകളിൽ
ഒരു വാശിയോടെ ഇതളുകൾ കിളിർക്കുന്നതും
പൂക്കൾ വിടരുന്നതും കാണാം...
പ്രകൃതിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ
 ഒരു മധുരപ്രതികാരമായ് കാണരുത്.....
അതിനുമപ്പുറം അതോരു നന്ദി പറച്ചിലാണ്...
കടയ്ക്കൽ വെക്കാമായിരുന്ന വാൾമുനയെ
ശിഖരങ്ങളിൽ മാത്രമോതുക്കിയതിന്.....

  ഓര്‍മ്മകള്‍ 

വേനലിലും
മലമുകളിലെ കാടിനുള്ളിൽ
ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു മരം മാത്രം പൂത്തു നില്പുണ്ട്......
വസന്തത്തിലെപ്പൊഴോ,
ചില്ലകളിൽ കൊക്കുരുമ്മിയിരുന്ന
കിളികളുടെ പ്രണയത്തെ
ഓർത്തെടുക്കുകയാകും അത്


മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ

സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക്
മുളച്ചതാണത്രെ മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ....
ശരിയായിരുന്നിരിക്കണം..
പ്രതീക്ഷകളുടെ നുറുങ്ങുവെട്ടവും പേറി
എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്നുയരത്തിൽ
അവ പറന്നകലാറുണ്ടല്ലോ...ചിറകുകള്‍

 ചിറകുകളറ്റുപോയാൽ,
 മനോഹരമായ
ശലഭക്കുഞ്ഞുവരെ
പുഴുവാണ്...
ചവിട്ടിയരക്കപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന
 വെറും പുഴു...

ഓർമ്മകൾ

അന്ന് നിന്നോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന
കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് നിമിഷങ്ങളാണ്
ഇന്നത്തെ വലിയ വലിയ ഓർമ്മകൾഓര്‍മ ദിനം 

ഓർമ്മദിനത്തിൽ
കല്ലറയ്ക്ക് മുകളിൽ
ആരോ വെച്ചിരിക്കുന്ന
വയലറ്റ് പൂക്കൾ....
തീർച്ചയാണ്...
ഭൂമിയിലെ സ്നേഹത്തിന്
മരണമില്ലെന്ന്..

കാത്തിരിപ്പ് 

ശരീരവും
മനസ്സും
ചിന്തകളും
പ്രവർത്തികളും
പ്രാണനുമെല്ലാം
ഓവർ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ
പായുമ്പോൾ......
ഓർമ്മകൾ മാത്രം
നീ വരുന്നതും നോക്കി....
അടച്ചിട്ട
റെയിൽ വെ
ക്രോസിനരികിൽ
നിന്നെയും കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് ...


ചോപ്പ് 

അസ്തമയ സൂര്യന്റ്റെ
അന്തിച്ചോപ്പിനേക്കാൾ
വർണാഭമാണ്
നിന്റ്റെ വിരലുകളിലെ
മൈലാഞ്ചിച്ചോപ്പ്...