2011, ഡിസംബർ 16, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ആദ്യമായ് നിന്‍ മിഴിശരമേറ്റന്‍. ..
ഹ്യിദയത്തുടിപ്പ ിന്‍ വേഗതയെന്‍ പ്രണയം
നിന്‍ നിസംഗതയുടെ വേലിയേറ്റത്തിരയ ില്‍...
ഒലിച്ചു പോയോരെന്‍ വാക്കുകളെന്‍ പ്രണയം
ബ്ലേഡ് കോറിയനിന്‍ പേരിനായി എന്‍
വിരല്‍ത്തുമ്പില ൂടൊഴുകിയ നിണമെന്‍ പ്രണയം
രാത്രിമഴയില്‍ പെയ്തോരു പാട്ടില്‍...
ഓര്‍മ്മകളുണര്‍ത ്തിയ കുളിരെന്‍ പ്രണയം
പറഞ്ഞ പ്രണയത്തിലെ പറയാത്ത വാക്കുകളില്‍...
നിന്നു നീ നിരസിച്ച പുഷ്പമെന്‍ പ്രണയം .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...