2012, മാർച്ച് 10, ശനിയാഴ്‌ച

ഒഴുക്ക്

ഒഴുക്ക്
ജീവിതത്തിന്റ്റെ ഒഴുക്കിനെതിരെ 
നീന്തിയപ്പോഴാണ്.......
 ഞാന്‍ ഏറ്റവും നല്ല 
മുങ്ങല്‍ വിദഗ്ദനായത് .

 


നഗരം - ചുണ്ടുകളില്‍ ചായം തേച്ച് രാത്രികാമുകനെ 
കാത്തിരീക്കുന്ന വേശ്യയെപ്പോലെയാണ് ഓരോ നഗരവും .
 ആരെല്ലാമൊ വന്ന് പോകുന്നു ...
 ഒരു തിരിച്ചറിവു പോലുമില്ലാതെ .


 


അക്ഷരം - പിന്നോട്ട് വലിക്കുമ്പൊ മുന്നോട്ട് പായുന്ന 
പട്ടം പോലെയാണ് അക്ഷരങ്ങള്‍ .
എത്ര അടുത്തേക്ക് വലിച്ചാലും അടുത്ത് വരില്ല..
ലഭിക്കുമ്പോളൊ വികൃതവും.......
.

 ചെമ്പനീര്‍ പൂവ് 
ഇതാണെന്റ്റെ പ്രണയം...  
ഇതു സ്വീകരിച്ചെന്റ്റെ ഹൃദയത്തെ നിനക്കംഗീകരിക്കാം...
ഇതു തിരസ്കരിച്ച് നിനക്ക് നിന്റ്റെ ഹൃദയത്തെ എന്നില്‍ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കാം 
എന്നിരുന്നാലും നിനക്കായിതാ രക്തവര്‍ണമെന്‍ ചെമ്പനീര്‍പൂക്കള്‍... 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...