2012, മാർച്ച് 13, ചൊവ്വാഴ്ച

പണിമുടക്ക്


     പണിമുടക്ക്
യാതൊരു പ്രകൊപനവുമില്ലാതെ ഡാമില് 
മുങ്ങിക്കുളിച്ചതില്പ്രതിഷേധിച്ചെന്മൂക്ക് പണിമുടക്കി . 
ജാപ്പാനീസ് രീതിയിലാണവന്പണിമുടക്ക്.
 ഒന്നടയുമ്പോള്മറ്റേത് തുറക്കുന്നു .
തുറന്നവന്മാലിന്യം പുറന്തള്ളുന്നു .
 തുറക്കാത്തവന്മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു .
മൂക്കിന് പിന്തുണ നല്കിക്കൊണ്ടൊരു മുഖക്കുരു
മൂക്കിനു കീഴെ നിരാഹാരമിരിക്കുന്നു .
എന്തോ അത് വല്ലാതെ ചുവന്നുതുടുത്തിരിക്കുന്നു .
നെറ്റിയുടെ താപം കൂട്ടി ത്വക്കും അവസാന നോട്ടീസ് നല്കി.. . 
ഇനിയും കുളിച്ചാല്ദേശിയപണിമുടക്ക് . 
ഹൊ!!! വണ്ടി വന്നൊ??? ? ചേട്ടാ നിലവിളി ശബ്ദമിടു.........

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...