2013, ജനുവരി 25, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മുണ്ട്

"രാത്രി എത്ര
ശക്തമായ്
ഭദ്രമായ്
അരയില്‍
മുറുക്കിയ
മുണ്ടേ നീ ഏതു
ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ
സിദ്ധാന്തത്തിന്റ്റെ
ഫലമായാണ് രാവിലെ
കട്ടിലിന്റ്റെ
അടിയില്‍
കിടക്കുന്നത് ????"

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...