2013, ജനുവരി 26, ശനിയാഴ്‌ച

പ്രണയം

പ്രണയം
"ക്ഷമിക്കുക തിരിച്ചറിവില്ലാ ­ത്ത പ്രായത്തില്‍ നിന്നെ പ്രണയിച്ചതിന്... പിന്നേയും ക്ഷമിക്കുക
ആ പ്രണയം
ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നതി ­ന് ...."

നീ പാടുന്ന
പാട്ടിലെ പ്രണയമാവാനാണ്
എനിക്ക്
മോഹമെങ്കിലും പലപ്പോഴും നീ എഴുതണ
കവിതയിലെ അക്ഷരത്തെറ്റാവു ­കാണ്
ഞാന്..

എന്റ്റെ നിശബ്ദതയായിരുന് ­നു നിനക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ ... നിന്റ്റെ വാചാലമായ മിഴികളല്ലെ എനിക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍ ?...

ഒരു സംശയം

ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ­ മുഖത്ത് നോക്കി "എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്" എന്നു പറയാനാണത്ര ഏറ്റവും ധൈര്യം വേണ്ടതത്ര . ആണൊ ?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...