2013, ജനുവരി 16, ബുധനാഴ്‌ച

അനാവശ്യം

അനാവശ്യ കാര്യങ്ങള്‍ അനാവശ്യമായ് ചിന്തിക്കുന്നത് അനാവശ്യമാണൊ ?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...