2013, ഏപ്രിൽ 3, ബുധനാഴ്‌ച

ദൂരം

"എന്നില്‍ നിന്ന് നിന്നിലേക്കുള്ള ദൂരം
ഒരു മഴയാണെങ്കില്‍.......
ആ മഴ തോരുന്നതിന് മുമ്പ്
എനിക്ക് നിന്നിലേക്കെത്തണം......
അല്ലെങ്കില്‍ വഴി തെറ്റി എത്തുന്ന
വേനലിനു മുന്നില്‍
ഒരു കനവുപോലും ഇല്ലാതെ വരണ്ടുപോകും ഞാന്‍"

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...