2013, ഏപ്രിൽ 23, ചൊവ്വാഴ്ച

ഒരു മഴയോളം പ്രണയം

"നിന്റ്റെ മനസ്സിലെ കടലോളം പ്രണയത്തില്‍ നിന്ന്
ഒരു മഴയോളം പ്രണയം തരില്ലെ നീ
എനിക്ക് നനയാനായ് ?....

ആരുമറിയാതെ ....

ആകാശത്തെ അമ്പിളിയും
താരകളും അറിയാതെ ....
പാലപ്പൂകാറ്റുമറിയാതെ­.... നിന്റ്റെ ഹൃദയത്തില്‍ നിന്ന്
എന്റ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്
പകരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രകാശമായ് ...
ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങോളം പ്രണയം.....
തരില്ലെ നീ ???"

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...