2013, ജൂൺ 10, തിങ്കളാഴ്‌ച

നനവ്


മണ്ണിലെപ്പോഴും
ഒരിത്തിരി
നനവ് സൂക്ഷിക്കണം ...
മനസ്സിലും....
ചിലപ്പോള്‍
വിത്തുകള്‍
മുളക്കുന്ന കാലത്ത്
മഴ പെയ്യാതിരിക്കാം

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...