2013, ജൂൺ 6, വ്യാഴാഴ്‌ച

ചിത്രം

"ഓര്‍മ്മകള്‍
കോറിയ
കവിതകളാണ്
ചിത്രങ്ങള്‍"

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...