2013, ജൂൺ 3, തിങ്കളാഴ്‌ച

ചുവടുകള്‍

കൊഴിയുന്ന ഓരൊ ദിനവും
എനിക്ക് നിന്നിലേക്കുള്ള
ഓരൊ ചുവടുകളാണ് .
നടന്ന് നടന്ന് വെറും
ഒരു വര്‍ഷത്തോളം , നിന്റ്റെ 
അത്ര അടുത്തെത്തി ഞാന്‍

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...