2013, ജൂലൈ 15, തിങ്കളാഴ്‌ച

പറയാന്‍ മറന്നത്

"എനിക്കും നിനക്കും
ഇടയില്‍ എന്നും ഒരു
വാക്കിന്റ്റെ
അകലമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു .

ചില നേരത്ത്
ആ വാക്കിന് ഒരു
കോട്ടയുടെ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു .

ചില നേരത്ത്
സമുദ്രത്തിന്നാഴവും പരപ്പും
ഉണ്ടായിരുന്നു .

ചിലനേരത്ത്
മഴയുടെ കുളിരും
വെയിലിന്റ്റെ കാഠിന്യവും
ഉണ്ടായിരൂന്നു .

പറയാത്ത
പ്രിയപ്പെട്ട
വാക്കായ് അതു
നമുക്കിടയില്‍
ജനിക്കാതെ
ജീവിച്ചു .

ഇന്നതിന്
അര്‍ത്ഥമില്ലായ്മയുടെ
നിര്‍വികാരത മാത്രമേ
ബാക്കിയുള്ളു"

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...