2013, ജൂലൈ 20, ശനിയാഴ്‌ച

അറബിക്കഥകള്‍ 2

ജോലിക്കിടയിലെ ഇടവേളയില്‍ ഞങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു . ഞങ്ങള്‍ നാലു മലയാളികള്‍ . നാട്ടില്‍ മരപ്പണിക്കാരനു കിട്ടുന്ന ദിവസക്കൂലിയെക്കൂറിച്ചായിരുന്നു കുലങ്കഷമായ ചര്‍ച്ച . കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു ബീഹാറിയും ഒരു പാകിസ്ഥാനിയും കുടെ കൂടി . അപ്പൊ കൂട്ടുകാരന്‍ ബീഹാറിയൊട് ഹിന്ദിയും അറബിയും ചേര്‍ന്ന സങ്കരയിനം ഭാഷയില്‍ ചോദിച്ചു . "ബീഹാര്‍ മേം കാര്‍പെന്റ്റര്‍ കൊ കം ഫുലൂസ് മിലേഗാ(ബീഹാറില്‍ മരപ്പണിക്കാര്‍ക്ക് എന്ത് പൈസ കിട്ടും) ?" എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ബീഹാറിക്ക് കാര്‍പെന്റ്റര്‍ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല . ബീഹാറിയെ സഹായിക്കാന്‍ അപ്പൊ പാകിസ്ഥാനി എത്തി . "സാലാ... ജോ കാര്‍ പെയിന്റ്റ് കര്‍നെവാലാ ആദ്മി ഹേ ന "(കാര്‍ പെയിന്റ്റടിക്കുന്ന ആളല്ലെ ?) ?

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...