2013, മേയ് 3, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മാപ്പ്

നമുക്കു
പിരിയാം
പരസ്പരം
പ്രണയിക്കപ്പെടാതെ
പോയതിന്റ്റെ
പേരില്‍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...