2013, മേയ് 11, ശനിയാഴ്‌ച

പൂക്കള്‍

വഴിയിലിന്നുമാ
പൂക്കളെ കണ്ടു ..
വല്ലാതെ സുഗന്ധം
പരത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് .
കാറ്റിലെപ്പോഴോ
നഷ്ടമായ
പ്രണയത്തെ
ഓര്‍മ്മകളില്‍
തിരയുകയാവും അത്

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...