2013, മേയ് 8, ബുധനാഴ്‌ച

നൊസ്ടാള്‍ജിയ

പെയ്യുന്ന മഴയില്‍
പെയ്യുന്ന മുറികള്‍ .
 പ്രവാസിക്കതും
 നൊസ്ടാള്‍ജിയ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...