2013, മേയ് 15, ബുധനാഴ്‌ച

ബന്ധങ്ങള്‍

"വിളക്കിച്ചേര്‍ത്ത 
സ്നേഹത്തിന് മാറ്റ്
 കുറവായതിനാലാകാം 
 ചില കണ്ണികള്‍ 
 വിട്ടുപോകുന്നത്"

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...