2013, മാർച്ച് 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

കവിത

എനിക്കൊരു
കവിതയാകണം
ഒരു കൊച്ചുകവിത
നിന്നില്‍ തുടങ്ങി
നിന്നില്‍ തീരുന്ന
ഒരു ഒറ്റവരി കവിത

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...