2013, മാർച്ച് 25, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഒരു കുഞ്ഞ് ശലഭത്തിനായ്

വസന്തമെന്ന് നിനച്ച് വഴി തെറ്റി വന്നൊരു ശലഭം

വേനലിന്‍ പാപം താങ്ങുവാനാകാതെ തളര്‍ന്നു വീണു .

നല്കുവാനില്ല ഒരു കൊച്ച്പൂക്കാലവുമൊരു കാറ്റു-
മൊരു തുള്ളിയുമീ മഴയൊഴിഞ്ഞ് പോയൊരി മണ്ണിന് .

ഏകിയില്ല ഒരു കുഞ്ഞ്സാന്ത്വനവും ഗഗനസീമയിലെ പോക്കുവെയില്‍ .

നല്കിയില്ല ഇത്തിരി തണല്‍ ഇത്തിരിപോന്ന പുല്ലുപോലും

നഷ്ടമായതൊരു ജീവനിവിടെ ആര്‍ക്കാണ് കുറ്റം ???
വെയിലിനൊ കാറ്റിനൊ അതൊ നമ്മള്‍ക്കുതന്നെയൊ???

1 അഭിപ്രായം:

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...