2013, മാർച്ച് 30, ശനിയാഴ്‌ച

നിരോധനം

എല്ലാം നിരോധിക്കട്ടെ . വാട്ട്സ് ആപ്പും സ്കൈപ്പും നിംബസും നെറ്റ്കാളിങ്ങും ­ ഫ്രീവിസയും അങ്ങനെഎല്ലാ കുണ്ടാമണ്ടികളും ­ നിരോധിക്കട്ടെ . രാജ്യം വീണ്ടും വര്‍ഷങ്ങള്‍ പുറകിലോട്ട് പോകട്ടെ . പുറംലോകവുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അവസാനിക്കട്ടെ .

സ്വദേശികള്‍ കൂടുതല്‍ ജോലിക്ക് വരട്ടെ . ഇതുവരെ ഭരിച്ചു ശീലിച്ചവര്‍ ഇനി പണിയെടുക്കുമെങ്കില്‍ ?? നല്ലതാണ് . മേലനങ്ങി പണിയെടുക്കുമ്പോളേ കൊളയും ഈത്തപ്പഴവും തിന്നു ചീര്‍ത്ത ശരീരങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിയര്‍പ്പു പൊടിയു . അപ്പോഴേ വികസ്വര ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ വില അറബ് രാജ്യങ്ങളറിയു . GCC രാജ്യങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല ലോകം എന്ന് അറബ് രാജ്യങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയൂ .


വീട്ടുകാരോടും കൂട്ടുകാരോടും - ഇനി ഫോണ്‍വിളിയൊന്നുമില്ല . ഞാന്‍ പഴമയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു . ചന്തൂനെ തോപ്പിക്കാനാവില ­്ല അറബിച്ചേട്ടന്‍മാരേ . ചന്തു ഇനി വീട്ടിലോട്ട് കത്ത് അയക്കുകയേ ചെയ്യൂ . ഡിങ്ക ഡിങ്കാ....

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...