2013, മാർച്ച് 20, ബുധനാഴ്‌ച

പെയ്തൊഴിയാന്‍ കാത്തു നിക്കുന്ന മഴ

മാനം നിറഞ്ഞ്
മനം നിറയ്ക്കാതെ
പറഞ്ഞു തീരാതെ പെയ്തൊഴിയുന്നു ഒരു മഴ കൂടി .....
മണ്ണില്‍ ചാലുകള്‍ തീര്‍ക്കാതെ
ഇലകളില്‍ നിന്നും ഇറ്റുവീഴാതെ
ഒരു പിന്‍വിളിയ്ക്കായ് കാത്തുനില്‍ക്കാതെ
പെയ്തൊഴിയുന്നു ഒരു മഴകൂടി ....
വേനലിന് എന്‍ അരികെയെത്തുവാന്‍
ഒരു വിളിപ്പാടകലെ മറയുവാനായ്
ഒരുവരി കൂടി കാതില്‍ മൂളിക്കൊണ്ട് പെയ്തൊഴിയുന്നു ഒരു മഴകൂടി .....
ചൊല്ലുവാനായ് ഒരു യാത്രമാത്രം ബാക്കി നിര്‍ത്തി
ഓരോ തുള്ളിയിലും പരിഭവം നിറച്ച്
ആരുമറിയാതെ പെയ്തൊഴിയുന്നു ഒരു മഴകൂടി...

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...